Tarieven

Ouderavonden

Opvoeden met veerkracht

 

Deze ouderavond gaat over het laten groeien van veerkracht, talent en zelfvertrouwen bij kinderen en hoe de mensen uit de omgeving van het kind daarbij kunnen ondersteunen.

We geven een aantal praktische voorbeelden en handvaten om zelf mee aan de slag te gaan. Het biedt tegelijk antwoorden op een aantal opvoedingsvragen.

Positieve discipline

 

Opvoeden is de dag van vandaag geen makkie meer. De wereld is grondig veranderd, maar ook de kinderen van vandaag zijn niet meer de kinderen van de jaren '60.

Noch de autoritaire opvoeding, noch het toegeeflijke brengen onze kinderen in groei.

Positieve discipline helpt de ouders om een respectvolle middenweg te vinden die noch straffend, noch toegeeflijk is. Positieve discipline gaat over vriendelijk en vastberaden opvoeden waarin wederzijds respect en samenwerking van belang zijn.

Sofie Baert

 

Kindercoach

 

Kindertalentenfluisteraar

 

 

 

In samenwerking met Talentstudio

 

        www.talentstudio.be

 

 

 

Contact:

 

sofie@groeiateljee.be

 

Praktijk:

 

Veldm. Montgomerystraat 91

8520 Kuurne

Copyright @ All Rights Reserved